ขายฝาก

รับขายฝาก จดจำนอง และเปลี่ยนมือ ได้ทุกวงเงิน
นายทุนเอกสารที่ต้องใช้:
1.สำเนาโฉนด หน้า-หลัง
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ขายฝาก จดจำนอง
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขายฝาก จดจำนอง
4.ใบประเมินจากกรมที่ดิน
5.แผนที่และพิกัดที่ดิน
6.ภาพถ่ายทรัพย์ที่ต้องการขายฝาก จดจำนอง

เงื่อนไข:
◊ โฉนดลอย ลงให้ก่อน
◊ ให้ 50-60% ของราคาประเมิน (ยกเว้นทรัพย์สวย)
◊ ค่าปากถุง 5%
◊ ดอกเบี้ย วงเงินต่ำว่า 100 ล้านบาท 2%
◊ ดอกเบี้ย วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท 1.50%
◊ ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ ต่อสัญญาได้เรื่อยๆ เราชอบสะสมดอกเบี้ย

*รับตรงจากเจ้าของทรัพย์เท่านั้น!

ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม สัญญาขายฝาก (40 downloads)
ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม สัญญาจำนองที่ดิน (34 downloads)
ดาวน์โหลด! นามบัตร นายทุนรับขายฝาก จดจำนอง (69 downloads)

1+
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •