ขายฝาก

รับขายฝาก จดจำนอง และเปลี่ยนมือ ได้ทุกวงเงิน
นายทุนเอกสารที่ต้องใช้:
♦ สำเนาโฉนด หน้า-หลัง
♦ สำเนาบัตรประชาชนผู้ขายฝาก จดจำนอง
♦ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขายฝาก จดจำนอง
♦ ใบประเมินจากกรมที่ดิน
♦ แผนที่และพิกัดที่ดิน
♦ ภาพถ่ายทรัพย์ที่ต้องการขายฝาก จดจำนอง
♦ ให้ 60% ของราคาประเมิน (ยกเว้นทรัพย์สวย)
♦ ดอกเบี้ย วงเงินต่ำว่า 100 ล้านบาท 2%
♦ ดอกเบี้ย วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท 1.50%
*ยินดีรับงานผ่านนายหน้าที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น. กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม สัญญาขายฝาก (17 downloads)
ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม สัญญาจำนองที่ดิน (15 downloads)
ดาวน์โหลด! นามบัตร นายทุนรับขายฝาก จดจำนอง (49 downloads)

1+