รับซื้อดอลล่าร์สหรัฐ

รับซื้อดอลล่าร์ที่ไทย และลาว (เวียงจันทน์,ปากเซ)
ข้อมูลนายทุนรับซื้อดอลล่าร์:
◊ ผู้ซื้อมี License
◊ รับซื้อปี 06 ขึ้นไป
◊ เรท: เรียลไทม์
◊ เงื่อนไข: 10+5 (5 หาร 2)
◊ ไม่โชว์การเงินทุกกรณี

นายทุนขั้นตอนซื้อดอลล่าร์ที่ไทย:
◊ ครั้งที่ 1 = 10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ ครั้งที่ 2 = 10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ ครั้งที่ 3 = 10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ ครั้งที่ 4 = ยอดไม่จำกัด
◊ แจ้งสถานที่สะดวก 1.Exchange Shop 2.บนแบงค์
◊ แจ้งเงินที่ต้องการกลับ 1.เงินสด 2.เข้าบัญชี
◊ แจ้งบัญชีเจ้าของเงินที่ต้องการโอนเข้า
◊ แจ้งบัญชีนายหน้าที่ต้องการโอนเข้า

นายทุนขั้นตอนซื้อดอลล่าร์ที่ลาว:
◊ ยอดเริ่มต้นวันละ 5-10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ แจ้งสถานที่สะดวก 1.Exchange Shop 2.บนแบงค์
◊ แจ้งเงินที่ต้องการกลับ 1.เงินสด 2.เข้าบัญชี
◊ แจ้งบัญชีเจ้าของเงินที่ต้องการโอนเข้า
◊ แจ้งบัญชีนายหน้าที่ต้องการโอนเข้า

เงื่อนไข:
◊ 10% สำหรับนายทุน
◊ 2.5% สำหรับนายหน้าติดนายทุน
◊ 2.5% สำหรับนายหน้าติดดอลล่าร์

หน้าที่นายหน้า:
◊ ตรวจเช็คดอลล่าร์ที่จะมาขายว่าเป็นเงินจริง
◊ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งฝั่งทุน
◊ นายหน้าที่เคยจบงานลูกค้ารายแรก ลูกค้ารายที่ 2 เป็นต้นไปมีโบนัสให้

*สมัครเป็นนายหน้ารับซื้อดอลล่าร์ คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด: นามบัตร รับซื้อยูเอสดอลล่าร์ที่ไทย (12 downloads)
ดาวน์โหลด: นามบัตร รับซื้อยูเอสดอลล่าร์ที่ลาว (22 downloads)

1+
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •