เช่าบุ๊คแบงค์

บริการให้เช่าบุ๊คแบงค์ การเงินโชว์อย่างเดียว เพื่อรับงานก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ
นายทุนอัพเดต: 21/10/2018
เงื่อนไข:
♦ วงเงินขั้นต่ำ 500 ล้านบาท
♦ ครั้งแรกแจ้งเราก่อนว่างานอะไรและครั้งต่อไปไม่ต้องแจ้ง
♦ ค่าเช่า=2+1% (1 หาร 2)
♦ วันทำสัญญา จ่ายก่อน=3 ล้านบาท
♦ จ่ายวันที่รับ ฺBook Bank=12 ล้านบาท
♦ รวมเป็น=15 ล้าน (3%)
♦ ระยะเวลา=1ปี 1วัน
♦ ระยะเวลาดำเนินการ 15-20 วัน
*สมัครเป็นนายหน้าให้บริการเช่าบุ๊คแบงค์ คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด!  นามบัตร เช่าบุ๊คแบงค์ (17 downloads)

1+

รับซื้อเช็คจากต่างประเทศ

รับซื้อเช็ค
นายทุนอัพเดต: 22/10/2018
เงื่อนไข:
♦ ส่งหน้าเช็ค
♦ ส่งพาสปอร์ต เจ้าของเช็ค
♦ แจ้งราคาที่ต้องการขาย
*สมัครเป็นนายหน้ารับซื้อเช็คจากต่างประเทศ คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด! Name Card Purchase CHEQUE / CHECK (15 downloads)

1+

รับซื้อตั๋ว PN

รับซื้อตั๋ว P/N ไม่จำกัดวงเงิน
นายทุนเงื่อนไข:
♦ ออกโดยแบงค์ 1-25 ของโลกเท่านั้น
♦ ส่งหน้าตั๋ว
♦ ให้แบงค์รับรองมา
♦ DOA
♦ เอกสารผู้ทรงตั๋ว
♦ ต้องการขายเท่าไหร่ เสนอมาครับ.
*สมัครเป็นนายหน้ารับซื้อตั๋ว P/N คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด! Name Card P/N (29 downloads)

1+

รับซื้อแบงค์ดราฟท์

แบงค์ดราฟท์
นายทุนอัพเดต: 16/10/2018
เรท:
♦ เจ้าของดราฟท์=45%
♦ คอมมิชชั่น=3% (หาร 2)
♦ นายทุน=52%
♦ ออกจากแบงค์อันดับที่ 1-25 ของโลกให้ไม่เกิน 45%
♦ ออกจากแบงค์อันดับที่ 26 ของโลกขึ้นไปให้ไม่เกิน 40%
*สมัครเป็นนายหน้ารับซื้อ Bank Draft คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด! Name Card Bank Draft (25 downloads)

1+

รับซื้อดอลล่าร์สหรัฐ

รับซื้อดอลล่าร์ที่ไทย และลาว (เวียงจันทน์,ปากเซ)
ข้อมูลนายทุนรับซื้อดอลล่าร์:
◊ ผู้ซื้อมี License
◊ รับซื้อปี 06 ขึ้นไป
◊ เรท: เรียลไทม์
◊ เงื่อนไข: 10+5 (5 หาร 2)
◊ ไม่โชว์การเงินทุกกรณี

นายทุนขั้นตอนซื้อดอลล่าร์ที่ไทย:
◊ ครั้งที่ 1 = 10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ ครั้งที่ 2 = 10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ ครั้งที่ 3 = 10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ ครั้งที่ 4 = ยอดไม่จำกัด
◊ แจ้งสถานที่สะดวก 1.Exchange Shop 2.บนแบงค์
◊ แจ้งเงินที่ต้องการกลับ 1.เงินสด 2.เข้าบัญชี
◊ แจ้งบัญชีเจ้าของเงินที่ต้องการโอนเข้า
◊ แจ้งบัญชีนายหน้าที่ต้องการโอนเข้า

นายทุนขั้นตอนซื้อดอลล่าร์ที่ลาว:
◊ ยอดเริ่มต้นวันละ 5-10 ล้านเหรียญ ยูเอสดี
◊ แจ้งสถานที่สะดวก 1.Exchange Shop 2.บนแบงค์
◊ แจ้งเงินที่ต้องการกลับ 1.เงินสด 2.เข้าบัญชี
◊ แจ้งบัญชีเจ้าของเงินที่ต้องการโอนเข้า
◊ แจ้งบัญชีนายหน้าที่ต้องการโอนเข้า

เงื่อนไข:
◊ 10% สำหรับนายทุน
◊ 2.5% สำหรับนายหน้าติดนายทุน
◊ 2.5% สำหรับนายหน้าติดดอลล่าร์

หน้าที่นายหน้า:
◊ ตรวจเช็คดอลล่าร์ที่จะมาขายว่าเป็นเงินจริง
◊ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งฝั่งทุน
◊ นายหน้าที่เคยจบงานลูกค้ารายแรก ลูกค้ารายที่ 2 เป็นต้นไปมีโบนัสให้

*สมัครเป็นนายหน้ารับซื้อดอลล่าร์ คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด: นามบัตร รับซื้อยูเอสดอลล่าร์ที่ไทย (12 downloads)
ดาวน์โหลด: นามบัตร รับซื้อยูเอสดอลล่าร์ที่ลาว (22 downloads)

1+

รับซื้อตั๋ว SBLC Swift MT760

SBLC Swift MT760
Update: 5/11/2018
เรท: รับตั๋วออกจากแบงค์อันดับที่ 1-25 ของโลกเท่านั้น.
♦ 32+2 (ผู้ซื้อออกค่า Swift)
♦ 35+2 (ผู้ซื้อและผู้ขายออกค่า Swift คนละครึ่ง,วงเงินขั้นต่ำ 200m.)
♦ 38+2 (ผู้ขายออกค่า Swift)
♦ ธนาคารออกหนังสือรับรองการจ่ายให้ทุกปาร์ตี้
♦ รับเรทได้ทำ DOA ที่สมบูรณ์มา ยกเว้นนายหน้าที่เคยจบงานกับเราแล้ว.

*สมัครเป็นนายหน้ารับซื้อตั๋ว SBLC คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด! ขั้นตอนการซื้อตั๋ว SBLC ไฟล์.docx  Procedure SBLC (.docx) (38 downloads)
ดาวน์โหลด! ขั้นตอนการซื้อตั๋ว SBLC ไฟล์.pdf  Procedure SBLC (.pdf) (49 downloads)
ดาวน์โหลด! Name Card SBLC Swift MT760 (54 downloads)

2+

ขายฝาก

รับขายฝาก จดจำนอง และเปลี่ยนมือ ได้ทุกวงเงิน
นายทุนเอกสารที่ต้องใช้:
♦ สำเนาโฉนด หน้า-หลัง
♦ สำเนาบัตรประชาชนผู้ขายฝาก จดจำนอง
♦ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขายฝาก จดจำนอง
♦ ใบประเมินจากกรมที่ดิน
♦ แผนที่และพิกัดที่ดิน
♦ ภาพถ่ายทรัพย์ที่ต้องการขายฝาก จดจำนอง
♦ ให้ 60% ของราคาประเมิน (ยกเว้นทรัพย์สวย)
♦ ดอกเบี้ย วงเงินต่ำว่า 100 ล้านบาท 2%
♦ ดอกเบี้ย วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท 1.50%
*ยินดีรับงานผ่านนายหน้าที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น. กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊ก!

ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม สัญญาขายฝาก (18 downloads)
ดาวน์โหลด! แบบฟอร์ม สัญญาจำนองที่ดิน (16 downloads)
ดาวน์โหลด! นามบัตร นายทุนรับขายฝาก จดจำนอง (52 downloads)

1+